Helsinki, Suomi Open About 1 year

General and other feedback

Radan varren kevyenliikentenväylän varrella pensaat ja puut puskevat väylälle kaventaen sitä paikoin vaarallisesti, lisäksi pientareen nurmialueet jääneet hoitamatta.