Helsinki, Suomi Open 3 months

City environment

Hei, Jokinimientiellä ajetaan jatkuvaa ylinopeutta. Tiellä on 30km/h nopeusrajoitus, mutta on todella leveä - joten autoilijat vähät välittävät rajoituksesta. Tie on mutkainen, joten ylinopeutta ajavat aiheuttavat jatkuvia vaaratilanteita suojateillä. Onko tielle mahdollista tehdä jotain?