Helsinki, Suomi Open About 1 year

General and other feedback

Kevyenliikenteen näkökulmasta, tämä työmaa voittaa vuoden huonoiten toteutetun työmaaliikennejärjestelyn palkinnon. Moni on kirjoittamut tästä palautetta. Juuri mikään ei ole silti muuttunut. Miksei liikennejärjestelyiden toteuttajalta vaadita mitään koulutusta aiheesta. Tuntuu että kuka tahansa saa näitä suunnitella.