Helsinki, Suomi Open 2 months

City environment

Katukiveys osin irrallaan