Helsinki, Suomi Closed About 1 year

Maankäyttö- ja rakennuslaissa sanotaan, että ”rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristölle haittaa”. viranomaisten puuttumisen keinot ovat rajalliset ja prosessi hyvin hidas. esim Espoossa valituksia tulee vuosittain yli 50 ja valvontatarkastajia on vain yksi. ”Työmäärä on suuri, koska hän valvoo luvattoman varastoinnin lisäksi muun muassa luvatonta rakentamista ja puunkaatoa.” Kun toimenpidepyyntö tulee kuntaan, käy rakennusvalvoja tontilla. Tarvittaessa tontin omistajalle annetaan kehotus siivota piha. Muutaman kuukauden jälkeen kohdetta käydään katsomassa uudestaan.. -KAI Hgillä on enemmän virkoja? tehokkaampaa? - valvontaeläinlääkärit? -vanhustenhoidon yksiköt? ei ole järkevää säästöä -vahinkoa tapahtuu kun ei ole henkilöstöä tarpeeksi