Turku, Suomi Open 5 months

Föli - Aikataulut ja reitit

Hei! Olisiko mahdollista, että linja 300 Petäsmäeltä Turkuun kulkisi useammin? Esimerkiksi Kerttulan alueelle on rakennettu paljon uutta asutusta, joten sille olisi varmasti tarvetta. Matka kestää jonkin aikaa, joten myös omaa kulkemistani helpottaisi, jos busseja menisi useammin.