Turku, Suomi Open 3 months

Föli - Aikataulut ja reitit

Linja 88 jätti käymättä Haartmaninkadun kääntöpaikan klo 17:30, auto jatkoi suoraan Kuninkojantietä.