Turku, Suomi Closed 3 months

Ympäristö - Ilmanlaatu (katupöly, savuhaitta)

Sateiden aikana Kohmon valtasi todella voimakas kaatopaikan löyhkä. On harmillista, että tähän mennessä tehdyt toimenpiteet eivät ilmeisesti ole riittäneet ratkaisemaan Topinojan alueelta lähtöisin olevaa hajuhaittaongelmaa.