Turku, Suomi Open 2 months

Ympäristö - Puiden kaataminen

Fresenkatu 23/25 rajan kohdalta lähtevän metsäpolun alkupäässä vasemmalla puolella polkua on puoliksi kaatunut kuivunut mänty. Puu nojaa latvastaan elävään mäntyyn ja on melko korkealla. Puu on katkennut n. kahden metrin korkeudelta ja kaatunut yläosa on alaosan "kannon" päällä. "Kanto" on jo todella kuiva ja osittain murtunut. Pyydämme kyseisen kaatuneen puun siivousta ennen kuin se itsestään putoaa ja aiheuttaa mahdollisen vaaratilanteen. (Polku melko vilkkaassa käytössä sekä lasten että aikuisten keskuudessa.) Kaatuneen puun lisäksi polun alussa on kaatumassa oleva koivu, joka nojaa tällä hetkellä kuusen oksistoon/runkoon. Kaatuessaan koivu kaatuu todennäköisesti sekä polulle että Fresenkadulle. Toivomme myös tämän puun turvallista kaatamista.