Turku, Suomi Open 9 days

Kadut ajoradat

Michailowinkadulla ei ole keskiviivaa. Kadun mutkitellessa vanhan vankimielisairaalan muurien ympäri, varsinkin ylös ajettaessa, autot kaartelevat vauhdikkan rohkeasti ulkokaarteen eli mutkiinvastaantuliljoiden kaistan kautta. Näkymät muurin kulmien kohdilla ovat heikot. Voisiko keskiviivan maalaaminen, hidasteet ym. mahdollisesti käytettävissä olevat keinot saada ajonopeuksia alemmas ja autoilijat pysymään omilla kaistoillaan?