Turku, Suomi Open 19 days

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Keskikadun katkaisu on todella huono sillä estää Kuuvuoren alueen välttämättömän liikennöinnin. Liikenne ohjautuu kiertoteille jotka ovat ruuhkaisia ja vaarantavat päiväkodin ja koulujen liikennettä. Myös kaupan ja terveyskeskuksen huoltoliikenne vaikeutuu. Katkaisu on peruttava.