Turku, Suomi Closed 21 days

Viheralueet, muut

Skanssin kaupunginosaan Skanssinkadun varrelle on istutettu vuonna 2017 ojaan kosteikkokasveja. Tarkoitus on ollut hyödyntää hulevesiä ja tietenkin myös lisätä rakentuvan alueen viihtyisyyttä. Istutukset ovat osa hulevesikokeilua ja tutkimusta, jossa Turun kaupunkikin on mukana. Osa istutuksista on tuhoutunut alueen rakennustöiden takia, mutta osa on lähtenyt hienosti kasvuun. Esimerkiksi vihvilät, korpikaisla, kapeaosmankäämi, kullero sekä keltainen kurjenmiekka olivat kasvaneet hienosti juhannukseen mennessä. Rikkaruohoja kyllä oli jonkin verran, mm. pujoa ja savikkaa, jotka pitäisi kitkeä juurineen. Ennen juhannusta on kuitenkin käyty siimaleikkurilla siistimässä kyseistä ojaa. Ainoastaan komeasti kukkiva kullero on jätetty paikoilleen, mutta kaikki muut istutukset on niitetty läheltä tyveä. Todennäköisesti tarkoitus on ollut hyvä, mutta tekijä ei selvästikään ole tuntenut alueen kasveja. Sama tapahtui viime kesänäkin, mutta hieman pienemmällä alalla. Asiaa on kommentoitukin Luonnonvarakeskuksen raportissa "Luonnonkasvit ja biohiili hulevesien hallinnassa" (Juhanoja & Tuhkanen 2019). Alueella työskenteleviä viheryksikön työntekijöitä olisi hyvä opastaa kasvillisuuden erityispiirteistä. Ehkä ensi vuonna sitten pääsee ihailemaan komeiden keltaisten kurjenmiekkojen kukintaa.