Turku, Suomi Closed 4 months

Jalankulku- ja pyörätiet

Turku, Maaria, Vakiniituntien alikulku. Tästä ollaan vuosien mittaan oltu yhteydessä, että alikulku tulisi kunnostaa (korjausilmoituksia, kehitys ehdotuksia, asukasbudjetti yms.). Kaikkiin palautteisiin vedotaan kaupungilta, että alikulku kuuluu elyn piiriin. Ely vastaa, että tierekisterin mukaan kunnossapitovastuu on kaupungilla. Voisitteko selvittää kenen vastuulla se on ja todellakin nyt jo vuosien ongelmien jälkeen korjata alikulun käyttöön koululaisille ja muille kevyenliikenteen käyttäjille. Asia olisi pitänyt hoitaa kuntoon jo meluvallia rakennettaessa, kun tiedettiin että valumavedet koituvat alikulun ongelmaksi!