Turku, Suomi Open 4 months

Tonttiliittymät

Betaniankatu on nyt asfaltoitu kahteen kertaan. Voitteko korjata sisäänajokohdat pihoille? Esim. talo 6, josta kuva. Piha ja kiviränni ovat saumattomasti samassa tasossa, mutta kivirännin ja asfaltin välinen korkeusero on kuusi senttiä. Autot kolahtavat ikävästi joka kerta ajettaessa. Katu oli hyvin ensimmäisen asfaltoinnin jälkeen, mutta toinen kerta toi liikaa korkeutta.