Turku, Suomi Open 4 months

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Suojatiemerkki edelleen vinossa!!!