Turku, Suomi Open 4 months

Ympäristö, roskaantuminen

Paavinkadulla erään kerrostalon pihan ylitäydestä roskiksesta on levinnyt laajalle alueelle roskia ympäristöön, esim Nummeenpakan koulun Halisten yksikön pihalle, sen viereiseen metsään (johon esim Kuuriankuja johtaa, mutta koulun hiekkakentän viereiselle puolelle). Tässä pitäisi myös selvittää, onko taloyhtiö jättänyt roskikset tyhjentämättä, ja onko ympäristön roskaantuminen siten mahdollistunut.