Turku, Suomi Open 4 months

Viheralueet, puistot

Mullintien ja Leipäläntien välissä oleva kallio ja metsä: Siellä on ollut joskus puussa maja. se on hajotettu ja nyt seipäät y.m on jätetty nojaamaan ison puun runkoa vasten Tänään katsoin , että niitä majan aineita on yritetty polttaa. myös kallioon piiretty punaisella. Toivon , että seipäät y.m vietäis pois, että himot polttamiseen taas kesällä ala.