Turku, Suomi Closed 4 months

Pysäköinti

Turun kaupungin pysäköinnin linjauksissa ei ole mitään mainintaa pysäköinnistä pyhäpäivinä. Useissa muissa kaupungeissa pysäköintiehdot käyvät ilmi joko liikennemerkeistä (punaisella merkissä) tai kaupungin pysäköinnin linjauksista internetistä, mutta Turussa on mainittu ainoastaan arkipäivät, lauantai ja sunnuntai. Mitään mainintaa ei ole arkipäivälle osuvasta pyhäpäivästä. Eli onko pysäköinti maksullista arkipäivään osuvana pyhäpäivänä? Jos on, niin kannattaisi pysäköintiaikoihin lisätä tämä tieto edes internetsivuille.