Turku, Suomi Open 4 months

Viheralueet, metsät

Valeri-Haarlantiellä sijaitsevien Lumi 1 ja 2 (Valeri-haarlantie 18 ja 20) yhtiöiden asukkaat käyttävät tien toisellapuolella olevaa metsikköä kaikenlaisen puutarhajätteen kaatopaikkana. Mielestäni kaupungin pitäisi puuttua ao toimintaan koska alue on epäsiistin näköinen ja haitalliset vieraslajit päätyvät jätteen mukana luontoon leviämään.