Turku, Suomi Open 11 months

Kadut ajoradat

Tarkk'ampujankatu välillä Karjakatu / Tuulensuunkatu Hidasteen jälkeen n. 1 metrin matkalla on ajorata painunut, liittyen aiempaan kaivuutyöhön. Tästä johtuen hidastetöyssyn korkeus muuttunut niin että ottaa auton pohjaan kiinni. Voiko asfalttia lisätä painumaan ?