Turku, Suomi Closed 11 months

Katujen yleinen palaute

Tuomaansillan alta menevällä kevyenliikenteen väylällä on vielä riesana lenteleviä puluja.Pulun uloste maassa on vähentynyt. Kiitos siitä! Yrittäessään väistää puluja voi esim. jalankulkija joutua vaaralliseen yhteentörmäykseen pyöräilijän kanssa.Pelottavaa!