Turku, Suomi Open Almost 3 years

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Puistokadulla Ruusukorttelin lähellä ja Itäisellä Rantakadulla Wäinö Aaltosen museon lähellä on 30 km/h -nopeusrajoitusmerkit. Niiden vaikutusalueet eivät pääty, sillä toinen päättymismerkki puuttuu ja toinen on käännetty väärin päin.