Turku, Suomi Open Over 2 years

Katujen rakentaminen ja työmaat

Nyt kun kaukolämpöverkon laajennustyön takia avattua asfalttia ei asfaltoida kovinkaan pian, voisi tuon avauksen suorittaneen urakoitsijan velvoittaa täyttämään tuota uraa edes kerran viikossa. Nyt ajoliikenne pakkaa tuota pintahiekkaa siten, että on syntynyt melkoisia kuoppia tuohon kaivannon täyttöön.