Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Viheralueet, muut

Turku on ottamassa käyyttöön hulevesimaksua. Autopaikkatontit on suunniteltu sijoitettavaksi korkeimapaan maksuluokkaan. Tämä ei kohtele kiinteistönomistajia yhdenvertaisesti sillä osalla asunto-osakeyhtiöistä pysäköintipaikat sijaitsevat laajamittaisesti omalla asuntotontilla, osalla yhtiöistä näistä on tehty erillisiä autopaikkatontteja. Autopaikkatontit eivät myöskään ole kaikki asfaltoituja, kokonaan tai osittainkaan, vaan osa on sorapintaisia ja osalla sijaitsee esim. leikkipaikkoja ym. viheralueita. Autopaikkatontit tulisikin siirtää alimpaan maksuluokkaan.