Turku, Suomi Open Almost 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Tampereentien kevyen liikenteen väylän ja Suutarinkadun välillä on suurehko tasoero. Paikalla on harva kaide, jossa on vain kaidepylväät ja yläjohde. Se ei ole turvallinen eikä poista putoamisriskiä riittävästi. Kaidetta on myös vaikea nähdä pimeässä, joten siihen voi törmätä.