Turku, Suomi Open Almost 3 years

Rakennustyömaat

Valeri-Haalantien ympäristössä lentelee rakennustyömaalta isoja roskia ja työmaa on levittäytynyt puistoalueelle!