Turku, Suomi Open Almost 3 years

Katujen rakentaminen ja työmaat

Pyörätietyö on jäänyt kesken, valmistuuko lähiaikoina?