Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Kulttuuriympäristö

Hej! Jag tycker det behövs svensk och engelsk info om Cafe Gesällen bredvid Klosterbacken, alltså mera än det som nu finns för det räcker ju inte långt. Klosterbacken besöks av massor av människor och jag förstår att företaget EnkelinKisälli inte hör till Klosterbacken och Åbo stad men Åbo stad kan säkert påverka att info om cafeet finns på lite fler språk än det ena inhemska. Museets sida funkar på 3 språk, varför då endast finska när man klickar in sig på cafeets hemsida för mera info? Det ger tyvärr en föråldrad bild av Åbo och cafeet missar kunder.