Turku, Suomi Open Almost 3 years

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Tultaessa Raisiosta,Ihalan suunnasta Pernontietä Naantalintien eritasoliittymän yli,puuttuvat liikennemerkit onko yhdisteetty jalankulku/pyörätie vai pelkkä jalkakäytävä?