Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Viheralueet, puistot

Munstenpellonkatu 8 ja Munstenpellonkatu 9 välissä olevalla kaupungin maa-alueella on pystyyn kuivuneita puita, rumentavat näkymää. hieman taaempana kallion päällä myös konkaloita. Konkalot alueella jossa läheinen päiväkoti käy metsäretkillä.. Metsänhoidollisia toimenpiteitä kaivattaisiin..