Turku, Suomi Closed About 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Det finns ingen utmärkt väg för cyklister och fotgängare längs Kommunalsjukhusvägen nu när ni bygger om cykelvägen och trottoaren där. Var är skyltarna och den tillfälliga cykelvägen? När man cyklar där så kommer mittiallt ett gulrött band emot och inga skyltar om vart man ska cykla. Den tillfälliga cykelvägen kunde gott finnas längs bilvägen, som kunde halveras eller helt stängas.