Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Katujen yleinen palaute

Stoltinkadun ja Signalistinkadun sekä myös Signalistinkadun ja Pohjoiskaaren risteyksissä alas asti ulottuvat oksat haittavat näkemiä, erityisesti kevyen liikenteen väylille. Oksia pitäisi karsia liikenneturvallisuuden vuoksi.