Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Pysäköintikieltomerkki (372) väärällä puolella tietä. Tie on kaksisuuntainen ja TLA 16§:ssa kerrotaan " Merkit 371, 372, 375, 376, 381 ja 382 sijoitetaan yksinomaan tien sille puolelle, jota kielto tai rajoitus koskee". Toisinsanoen kyseinen merkki on täysin hyödytön koska se ei kiellä yhtään mitään. 2014 (google street view) kyseinen merkki oli moottoriajoneuvolla ajo kielletty merkin kanssa samalla tasolla ja käännetty toisin päin. Nyt merkkiä on siirretty ja se on käännetty väärään suuntaan.