Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Ympäristö, yleinen palaute

Tontin maastoon sijoitettu kaivonporauslietettä, onko lupaselvityksen mukainen paikka?