Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Joukkoliikenne Föli Aikataulut ja reitit

Moikka! 3/30 käyttö on vähentynyt ja liikennettä on karsittu. Jotta tarjonta pysyisi edelleen selkeänä ja tarpeeksi tiheänä, voisiko linjan 3 jättää historiaan? Linjalla on todella paljon päällekkäistä liikennettä linjojen 14, 15 ja 50-56 kanssa. Näistä jollain voitaisiin myös hoitaa tulevaisuudessa suora yhteys Itäinen Rantakatu - Myllysilta - Eerikinkatu, mikäli se koetaan tärkeäksi. Vuorojen siirtäminen 3:lta 30:lle selkeyttäisi linjastoa ja parantaisi Kupittaa - Martti ( - Hsalo) -yhteyttä. Nykyinen 3 on täysi turhake ja jäänne, johon ei ole tajuttu koskea. Korppoolaismäeltä jos haluaa heti joen toiselle puolelle kiertämättä Kupittaan kautta voi vaihtaa noihin em. linjoihin, joita tiheästi liikennöidään. Toinen ehdotus: voisiko linjaa 58 jatkaa Kupittaalla Vaapukkatien sijaan YO-kylään (Savitehtaankatua?) ja ajella molempiin suuntiin aamuisin ja iltapäivisin? YO-kylästä Datacityn alueelle ollaan toivottu yhteyttä ja näin se saataisiin toteutettua. Samalla saataisiin myös TYKS paremmin linjan vaikutuspiiriin. Hyvää kesää!