Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Viheralueet, leikkipaikat

Yli-Maariassa Virgonkentän leikkipaikalla on rikottu puistoa kiertävää vihreää aitaa. Se on väännetty irti kiinnikkeistään ja kiinnikkeitä on rikkoutunut. Samaisessa puistossa esiintyy myös haittaa huutelevista ja roskaavista nuorista, joiden tekosia mitä ilmeisemmin on myös tämä rikkoutunut aita.