Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Suojatiet

Yli-Maaria / Joosefin polku Alueella maalattu pysäköintipaikkoja sekä suojatiemerkintöjä. Yhdestä kohtaa jäänyt merkitsemättä; Pyhän Äidinkadun kohdalla Joosefinpolku tarvitsee myös suojatie merkinnän. Alueella paljon lapsia ja kadun ylitys olisi hyvä turvata ao. merkein.