Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Katujen rakentaminen ja työmaat

Aihe: Kiireellinen asia!!! Pääskyvuoren työaikaisen raskaanliikenteen tieyhteyden rakentaminen välille Littoistentie - Talvitie olemme odottaneet jonkinlaista yhteydenottoa kaupungin puolesta myös meidän taloyhtiömme suuntaan ko. tien rakentamisen suhten. Olen itse ollut yhteydessä Jorma Hellsteeniin kuultuani ko. asiasta ja hän kertoi, että meihin ollaan yhteydessä, ennen kuin mitään aletaan tekemään ja että työt koskien tätä tieasiaa alkaisivat vasta kesälomien jälkeen. Eilen aamulla oli kuitenkin kaupungin työntekijöitä merkitsemässä puita jotka pitää kaataa ko. alueelta tien alta pois. Tämä näin nopealla aikataululla tehtävä puiden kaato alueelta tuli meille täytenä yllätyksenä. Oli nytkin sattumaa, että osuin juuri samaan aikaan käymään roskakatoksellamme kun kaadettavia puita käytiin merkitsemässä. Paikalla olleen henkilön mukaan puut tultaisiin kaatamaan jo huomenna eli torstaina, 28. kesäkuuta, joten asian estämisellä on nyt kiire!!! Uudelle asuinalueelle laaditussa asemakaavassa painotetaan nimenomaan alueen luonnon koskemattomuuden säilyttämistäsekä puuston ja Jaaninojan luonnonmukaisen miljöön vaalimista ennallaan. Nyt kuitenkin tältä pieneltä aluuelya on merkitty kaadettavaksi 19 kappaletta isoja alueelle tärkeitä puita jotkatoimivat sekä näkö-, pöly- että melusuojana tällä alueella asuville ja toimiville ihmisille. Onko missään vaiheessa edes harkittu ja selvitetty, jos ei nykyistä Tilhenkadun liittymästä alkavaa tietä voida hyödyntää työmaaliikenteen käytössä, että paras vaihtoehtoinen paikka tälle uudelle työmaatielle olisi Talvitie 5:ssä sijaitsevan autiona olevan rakennuksen jälkeen sijaitsevalla tyhjällä alueella?!? Puita jouduttaisiin kaatamaan mahdollisesti vain yksi ja tien pituuskin olisi puolta lyhyempi. Liitteenä tästä n esittämästämme vaihtoehtoisesta paikasta google maps karttakuvat!! (Google maps:n kuvat on kuvattu ennen kuin A-kilta on saanut luvat tehdä osasta niittyä asiakkailleen paikoitusalueen, joten alue näkyy kuvassa vielä niitttynä) Nyt tämän suunnitelman mukaan meidän taloyhtiömme edessä olevista isoista puista suurin osa tullaan kaatamaan (19 kpl) ja vaikka siihen istutetaan uudet puut (8 kpl ? ) tilalle, kestää vuosia, että saamme samanlaisen näkösuojan joka meillä nyt on ollut Jaanintien sekä tuon A-killan parkkipaikan ym. suuntaan. Liitteenä myös kuva kevyenliikenteen koivujen reunustamasta tiestä meidän näkövinkkelistämme katsottuna. Ymmärtänet, miksi vielä yritämme voida vaikuttaa tehtyyn päätökseen, ennen kuin puut ovat torstaina nurin ja mitään ei enää ole asian suhteen tehtävissä. Ihmetyttää tällainen asian salassa pitäminen tämän tieasian suhteen sekä se, että alueelta nyt ollaan kaatamassa isoja kymmeniä metrejä korkeita koivuja vaikka muutama vuosi sitten emme saaneet omalta tontiltamme kaataa kahta huonokuntoista lehmusta vaan toinen niistä oli ehdottomasti säilytettävä. Toinen meitä huolestuttava seikka on yleensäkin raskaan liikenteen lisääntyminen talomme lähistöllä. Jo nykyiset liikennemäärät ja isompien ajoneuvojen liikkuminen sekä Talvitiellä että Littoistentiellä tuntuu tärinänä talossamme. Talomme on vuonna 1976 rakennettu savimaalle eikä talossamme ole sen ajan mukaisten vaatimusten vuoksi paalutusta. Tämän vuoksi jatkuva tärinä liikuttelee taloa mikä pitkällä tähtäimellä voi olla kohtalokasta talon kunnolle. Täysperävaunulliset tukkirekat jotka nyt ovat kuljettaneet puita pois tuolta kasarmialueelta saavat koko talossa tuntumaan täristyksiä. Siksi olen erityisen huolestunut koska tuo uusi tie on vielä samansuuntainen taloomme nähden, että saako tämä lisääntyvä raskas liikenne vaurioita aikaiseksi talossamme. Tästä on myös ollut jo puhetta Hellstenin kanssa sekä tänään aamulla paikalla olleen naispuolisen henkilön kanssa. On ehdottoman tärkeää, että talomme käydään huolellisesti tarkastamassa ennen kuin minkäänlainen toiminta tällä alueella alkaa. Asemakaavassa oli myös kohta jossa työjärjestyksenä mainitaan ensimmäiseksi työksi sillan rakentaminen Karjakujan liittymän kohdalle Jaanintien suuntaan. Onko tämä nyt rakennettava tie tarkoitettu juuri sillan rakentamisen liittyväksi ajoväyläksi vai onko tie tarkoitettu myös muun alueella tapahtuvan rakentamiseen liittyvän raskaan liikenteen käyttöön? Tuli myös eilen aamulla selväksi, että tie on tarkoitettu vain näiden työmaa ajoneuvojen käyttöön. Kuka valvoo ketkä sitä kautta todellisuudessa sitten ajavat? A-killan väki tuntuu kuitenkin olevan hyvin perillä tästä tiesuunnitelmasta, joka vie heiltä heidän kovasti kaipaamansa parkkipaikat. Nyt sitten kävi samalla ilmi, että heille olisi luvattu, että jatkossa liitttymä jäisi pysyvästi heidän sekä heillä asioivien asiakkaiden käytöön. Onko tällainen kaavamuutos jossain vireillä, että tämä niittyalueeksi kaavoitettu alue oltaisiin nyt lopullisesti muuttamassa heidän paikoitusalueekseen ja ajo sille tapahtuisi suoraan tuosta Littoistentieltä?? Jään odottamaan nopeaa yhteydenottoa sekä vastauksia kysymyksiini suunnaltanne ko. asiassa.