Turku, Suomi Closed About 3 years

Viheralueet, leikkipaikat

kaikkiin leikkipuistoihin video kamerat ja työn tekijöille älypuhelimet johon menee tiedot viedokuvasta joko johtajalle joka hoitaa asioita koska on jonkin verran ollut ilki valtaa leikkipuistoissa saa sinne tulla mutta ei tarvitse tehdä ilki valtaa siellä ja kehittäkää leikkipuistoja ja leikkipuistotoimintaa ja parantakaa leikki puistoja paremmiksi ja lapsille lisää virike toimintaa leikki puistoihin esim. jotain telineitä, keinuja ja muuuta lisää sinne