Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Visit Turku.fi verkkosivut

Miksi sivulla on useita jo tapahtneita tapahtumia kun uusia on tulossa vaikka millä mitalla?