Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Katujen yleinen palaute

Vahdontien reunan liikenneviheralueen kasvillisuus peittää näkemää Vahdontie 15:n liittymän molemmin puolin, mikä vaarantaa liikenneturvallisuutta. Kasvillisuutta pitäisi karsia.