Turku, Suomi Open About 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Miksi Turun liikennesuunnittelussa ei noudateta sovittuja periaatteita? Esimerkiksi reunakivistä on todettu että niiden paikka ei ole katkaisemassa pyörätietä vaan risteävä ajorata. Eli miksi mm. Lemminkäisenkadulla on pyörätie Tahkonkujan kohdalla katkaistu jyrkillä töyssyillä kun pyörätien olisi pitänyt kulkea korotettuna ja töyssyjen olla ajoradalla? Ja sama urheiluhallin liittymässä. Miksi?