Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Suojatiet

Tälle ei ole vielä tehty mitään ja siinä tapahtuu päivittäin vaaratilanteita: Voisiko läntisen pitkänkadun "pop-up" suojatielle tehdä jotain? Autot kaahaavat siitä surutta läpi, eikä kukaan huomaa kadun laidassa olevia suojatiemerkkejä, kun ajoradalla ei ole suojatieraidoitusta. Osa autoista painaa kaasua kun huomaa jalankulkijan ylittävän tietä "väärästä kohtaa". Suojatiestä on jalankulkijoille enemmän vaaraa, kuin turvaa. Tämä "suojatie" on siis perustettu Brahenportin rakennustyömaan takia Partiomuseon eteen (läntinen pitkäkatu 13) ja se on ollut siinä nyt jo talvesta lähtien.