Turku, Suomi Closed About 3 years

Katujen rakentaminen ja työmaat

Kunnallissairaalantien valaistustekniikan saneeraamiseen liittyvät kulkemisesteet tukkivat hankalasti pyöräily- ja jalankulkumahdollisuuden vilkkaalla reitillä Sepänkadun ja Toivolankadun välillä. Pois käytöstä otettu alue on kohtuuttoman pitkä saneerauksen työskentelytapaan ja etenemisnopeuteen nähden. Korvaavaa reittiä ei pyöräilijöille ole käytettävissä toisella puolella katua osalta matkaa eikä sellaista ole rajattu ajokaistalta. Jalankulkijoiden kulku jalkakäytävällä on kokonaan estetty, vaikka sorapinnalla kävely työmaan ollessa seisahduksissa suuren osan vuorokautta olisi aivan mahdollista. Lisäksi kulkuesteet tukkivat tarpeettomasti risteäviltä kaduilta suojatielle kulkemisen Luolavuorentien alusta ja Sepänkadulta. Työmaan kulkuesteet aiheuttavat lähiseudun asukkaille kohtuutonta haittaa ja hankalia tilanteita vilkkaimpana pyöräilykautena.