Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Kadut ajoradat

Kakskerta / Vapparintie 125 Tienvieren heinikot/horsmat kasvaneet pitkäksi, näkyvyys huonontunut. Rollaattorilla kulkeva ei pääse kunnolla tienreunaan. Pyörätietä ei ole tässä kohtaa. Ko. osoitteessa myös asfaltti lohkeaa, rollaattori ei kulje kunnolla. Korjaamista kaivataan.