Turku, Suomi Closed Almost 3 years

Ympäristö, puiden kaataminen

Detta är TREDJE GÅNGEN jag ger feedback om de stora björkarna bakom Linhagens åldringshem (Liinahaan vanhainkoti)! När de planterades skulle de enligt ritningarna vara DVÄRGBJÖRKAR, men endast EN av 18 björkar är en dvärgbjörk, resten är STORA och skymmer Asunto OY Liinahaanrinnes radhuslägenheter och gårdar! Jag föreslår att hälften av dessa STORA BJÖRKAR fälls eftersom de ursprungligen inte skulle vara stora! Dessutom undrar jag vad det är för idé med denhär feedbacksidan, om ingenting händer och man inte heller får något svar på sin feedback?