Turku, Suomi Open About 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Markulantien pyärä- ja jalnkulkutieltä on raavittu merkit pois. Maalatkaa selvästi pyörä- ja jalankulkijamerkit kuinka nyt kuljetaan. Kuka milläkin puolella ja minne päin !?