Turku, Suomi Closed About 3 years

Viheralueet, leikkipaikat

Varissuo / Niilo Oravapuun leikkipaikka Kiikkulaidan keskellä puun syyt nousset pintaan tikkuisina, tarttuu vaatteisiin ja ihoon.