Turku, Suomi Closed About 3 years

Viheralueet, puistot

Parolanpuiston (Mustalammen) virkistysalue/Runosmäki. Mustalammen vedenpinta on liian alhainen. Lisätäyttö tarvitaan pikaisesti , muutoin suihkupumppu on vaarassa rikkoutua vähäisen veden johdosta. Alueen virkistyskäyttöön vaikuttaa oleellisesti lammen vedenkorkeus, josta tulee huolehtia säännöllisesti. Lisäksi alueenta on poistettu penkkejä, jotka haluamme pikaisesti takaisin.