Turku, Suomi Closed About 3 years

Viheralueet, ilmoitus vieraslajista

Ensin uhkaillaan korotetuilla maksuilla, jos hulevesiä ei johdeta hulevesiviemäriin. Kun asian on hoitanut kuntoon ja revityttänyt pihansa auki, kaikki saavat saman maksun, vaikka sadevedet menisivät vesilaitoksen viemäriin. Tämä ei ole tasapuolista!